Pożegnanie Ks. Mariana Kota

       Pod koniec czerwca 2006 roku nastąpiła zmiana Proboszcza w Przewozie. Miejsce dotychczasowego Proboszcz ks. Mariana Kota zajął jego brat ks. Jerzy Kot. Wyraz wdzięczności są kwiaty ofiarowane przez Parafian.