List z października 2010

Drodzy Małżonkowie, przyszli Małżonkowie i ..., nie tylko!.

Witamy Was ponownie,

       W pierwszym naszym liście pisaliśmy o przysiędze małżeńskiej, a skupiliśmy się w sposób szczególny nad ślubowaniem miłości przez małżonków.
       Po pewnych przemyśleniach doszliśmy do wniosku, że powinniśmy Wam jeszcze o czymś napisać. Otóż miłość małżeńska cechuje się pewnymi znamionami.
       Pisze o tym Papież Paweł VI w encyklice „Humane vitae”. I tak miłość małżeńska powinna być:

  • Na wskroś ludzka, czyli być za razem zmysłowa i duchowa. Powiedzmy sobie szczerze, że jeśli dwoje ludzi łączy tylko namiętność i sex, to możemy spodziewać się szybkiego końca takiej „miłości”. Człowiek „składa się” z trzech płaszczyzn – są to płaszczyzny: cielesna, duchowa i psychiczna. Jeżeli z którąkolwiek z nich dzieje się coś niepokojącego, pozostałe również nie funkcjonują dobrze. Dochodzi do „zgrzytów”. Dlatego też musimy dbać o rozwój wszystkich tych płaszczyzn bez zaniedbywania którejkolwiek z nich. Wówczas możemy liczyć na rozwój naszej miłości i trwałość związku. Miłość przeżywana jako wzajemne obdarowywanie się sobą, objawia się w gestach, słowach, uczuciach, wzruszeniach, a najbardziej swoisty wyraz znajduje w akcie małżeńskim.
  • Pełna - tzn. taką szczególną formą przyjaźni osób, poprzez którą małżonkowie wielkodusznie dzielą między sobą wszystko, bez nie sprawiedliwych wyjątków i egoistycznych rachub. Kto prawdziwie kocha swego współmałżonka, nie kocha go tylko ze względu na to, co od niego otrzymuje, ale dla niego samego, czyli jest szczęśliwy, że może go wzbogacić darem z samego siebie.
  • Wyłączna i wierna – to jest skierowana wyłącznie do współmałżonka i dochowana wiernie aż do śmierci. To znaczy „taka, jak ją rozumieli małżonkowie w dniu, w którym wolni i w pełni świadomości wiązali się węzłem małżeńskim”.
  • Płodna, – bo nie wyczerpuje się we wspólnocie małżonków, ale zmierza do swojego przedłużenia w wydanych na świat dzieciach.


       Jesteśmy świadomi, że wszystko to, co tym razem napisaliśmy nie jest proste. Może być również nie do końca zrozumiałe. Jednakże prawdziwa miłość też nie jest łatwa, ale za to piękna …. Kiedy postacie się przeanalizować jaka według wyżej wymienionych cech ma być miłość małżeńska i jeśli spróbujecie wpleść te cechy w Waszą miłość małżeńską, to powinniście uniknąć wielu przykrości i rozczarowań.


Z życzeniami wytrwałości
Aga i Grześ