Sobolice - Ołtarze

      Tuż przed Bożym Narodzeniem na zamówienie przez Ks Proboszcza ci sami Panowie co robili Ołtarz w Przewozie rozpoczęli prace w Sobolicach. Mimo mrozów praca się im paliła w rękach. Dlatego też te dwa ołtarze robili tylko cztery dni. Mieszkańcy Sobolic i Sanic zapraszali Panów na obiady, przynosili kawę, herbatę. Po skończonej pracy mieszkańcy bardzo licznie przybyli, aby wszystko posprzątać. Jest pięknie.