Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień śmierci Chrystusa na Krzyżu. Po skończonej Liturgii Wielko - Piątkowej uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej po Przewozie. Rozważania czytali parafianie. Po skończonej Drodze Krzyżowej każdy otrzymał pamiątkowy Dyplom uczestnictwa.