Świadectwa

Na Mszy Św. dziękowaliśmy Bogu za cały rok nauki. Mszę Św. celebrował Ks. Proboszcz. W ramach kazania Schola, Dzieci Maryi i Ministranci z naszej parafii wystąpili z Pantomimą. Treścią było przesłanie na wakacje by zawsze być wiernym Bogu.