Początek Wakacji

Jak co roku tak i tym razem Ks. Proboszcz zorganizował wyjazd Służby Liturgicznej do Zakopanego i okolic. Na prośby Ks. Proboszcza z pomocą finansową pospieszyło jedynie Nadleśnictwo Wymiarki przekazując na ten wyjazd tysiąc złotych. Serdecznie dziękują dzieci za tę pomoc. Do tej pomocy przyczynił się Pan Nadleśniczy mgr inż. Edward Koszałka. DZIĘKUJEMY!