Kurs Przedmałżeński

K U R S

P R Z E D M A Ł Ż E Ń S K I

P R Z E W Ó Z

 

 

Przepraszam, ale w tym roku w naszej parafii Kursu Przedmałżeńskiego nie będzie.