Kurs Przedmałżeński

K U R S

P R Z E D M A Ł Ż E Ń S K I

P R Z E W Ó Z

Jest to Kurs dwudniowy.

10. VI. 2017r.    sobota  –  od godz. 9.00 do 16.00

11. VI. 2017r.    niedziela – od godz. 7.30 do 16.00

  • Spotkania każdego dnia będą przeplatane przerwami
  • W przerwach będzie możliwość wypicia kawy lub herbaty
  • Rozpoczęcie w Kościele w Przewozie
  • Zapisy w dniu rozpoczęcia

Zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Proboszcz

Ks. Jerzy Kot CM

Przewóz 20. III. 2017r.