Kurs Przedmałżeński

K U R S

P R Z E D M A Ł Ż E Ń S K I

P R Z E W Ó Z

 

 

 

 

Jest to Kurs dwudniowy.

 

16. VI. 2018r.    sobota  –  od godz. 9.00 do 16.00

 

17. VI. 2018r.    niedziela – od godz. 7.30 do 16.00

                            


·       

Spotkania każdego dnia będą przeplatane przerwami


·       

W przerwach będzie możliwość wypicia kawy lub herbaty


·       

Rozpoczęcie w Kościele w Przewozie


·       

Zapisy w dniu rozpoczęcia

 

Zainteresowanych serdecznie zapraszam.

 

Proboszcz

Ks. Jerzy Kot CM

 

Przewóz 23. IV. 2018r.