Rozgrywki Ministrantów

Rozgrywki w piłkę nożną Ministrantów naszego Łeknickigo Dekanatu zaplanowano na 24.III. Już od kilku lat miejscem rozgrywek jest Przewóz. Pan Wójt Przewozu wypożyczył hale za darmo, Pan Lisiecki opiekun hali poświecił się by sędziować no i P Dyrektor z uśmiechem przyjął wiadomość o rozgrywkach. Dzięki ludziom dobrej woli Ministranci zagrali. Byli też ich opiekunowie. Ks. Dominik –organizator, Ks. Maciej z Tuplic i ks. Artur z Gozdnicy oraz Ks Proboszcz Przewozu który modlitwą rozpoczął to spotkanie.