Informacje

 

 

Dyspensa od zachowania pierwszego Przykazania Kościelnego

 

W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem i nowymi obostrzeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby wiernych podczas zgromadzeń religijnych, na podstawie kan. 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszystkim przebywającym w tzw. „strefie czerwonejw okresie jej obowiązywania. Dyspensa dotyczy wiernych Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a także katolików przebywających na jej terytorium.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Eucharystii we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Dziękując Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym i Wiernym Świeckim za codzienny wysiłek budowania wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii, życzę obfitości Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia duszy i ciała na każdy dzień.

Ogarniam wszystkich moją modlitwą i z serca b ł o g o s ł a w i ę.

 

 

ks. Piotr Kubiak

kanclerz Kurii

 

 

 

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Informacje Kurii Diecezjalnej – 22 października 2020 r.

 

 1. Zasady udzielania Komunii św. – przypomnienie

Przypominamy, że w związku z nasilającą się pandemią koronawirusa w diecezji obowiązują aktualnie następujące zasady przy udzielaniu Komunii św.:

 • Jeśli podczas celebracji jest dwóch lub więcej szafarzy, przynajmniej jeden z nich udziela Komunii św. wiernym do ust, i przynajmniej jeden na dłoń.
 • Jeśli jest tylko jeden szafarz, należy poprosić wiernych o ustawianie się w dwóch rzędach (miejscach) w zależności od sposobu przyjmowania Komunii św.: szafarz najpierw udzieli Komunii św. wiernym na dłoń, a dopiero potem do ust.
 • Wszyscy szafarze udzielają Komunii św., mając zasłonięte usta i nos.
 • Wszyscy szafarze przed i po rozdzielaniu Komunii św. dezynfekują swoje dłonie.
 • O powyższych zasadach należy poinformować wiernych.

Przepisów te należy bezwzględnie przestrzegać, pozostawiając wiernym całkowitą wolność wyboru formy przyjmowania Komunii św.

 

 1. Normy sanitarne – przypomnienie

Przypominamy, że aktualnie w strefie żółtej i czerwonej obowiązuje zakrywanie nosa i ust przez osoby uczestniczące w uroczystościach religijnych. Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos. W kościołach obowiązuje także limit osób:

 • w strefie żółtej – 1 osoba na 4m2,
 • w strefie czerwonej – 1 osoba na 7m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

 

 • Dyspensa – przypomnienie

Przypominamy, że biskup diecezjalny udzielił ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszystkim przebywającym w tzw. „strefie czerwonej” w okresie jej obowiązywania.

Dyspensa dotyczy wiernych Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a także katolików przebywających na jej terytorium.

W przypadku zbyt dużej liczby wiernych podczas Eucharystii w obszarze żółtym, możliwe są następujące rozwiązania:

– wierni mogą uczestniczyć we Mszy św. na zewnątrz świątyni (zachowując podane wyżej normy sanitarne),

– dysponując własnymi środkami transportu uczestniczą we Mszy św. w innych większych kościołach, zwłaszcza w parafiach miejskich,

– proboszcz, na mocy kan. 1245 KPK, może dla słusznej przyczyny udzielić w poszczególnych przypadkach dyspensy od obowiązku zachowania dnia świątecznego lub dnia pokuty.

 

 1. Uroczystość Wszystkich Świętych

Uwzględniając specyfikę swoich parafii i kierując się obowiązującymi normami sanitarnymi oraz względami bezpieczeństwa epidemicznego, proboszczowie we własnym zakresie rozważą i podejmą decyzję o sprawowaniu lub odwołaniu Mszy św. na cmentarzu w uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada.

W obu przypadkach należy zatroszczyć się o umożliwienie wiernym bezpiecznego udziału w Eucharystii oraz zachęcić do rozłożenia odwiedzin grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Apel Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego dotyczący wolontariatu
w placówkach medycznych na terenie diecezji

 

Drodzy w Panu,

od kilku miesięcy wszyscy stoimy przed szczególnym wyzwaniem, jakim jest pandemia koronawirusa. Nasilająca się fala zachorowań na Covid-19 coraz bardziej obciąża pracowników służby zdrowia, którzy służą często z narażeniem samych siebie. Coraz częściej dowiadujemy się także o pilnej potrzebie wolontariuszy, którzy w różnych placówkach
na terenie naszej diecezji wspieraliby wykwalifikowany personel w pielęgnacji chorych.

Z tego powodu zwracam się do wszystkich diecezjan: duszpasterzy, osób konsekrowanych i świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o to, aby rozważyli własną gotowość do podjęcia takiej misji. Wierzę, że sam Duch Święty wzbudza
w wielu z nas – wierzących i tych poszukujących Boga – dobre natchnienia, daje moc do ich realizacji i przygotowuje nagrodę.

O tym, gdzie, kiedy i jak można tę misję podjąć, informujemy na stronach internetowych diecezjalnej Caritas i oraz diecezjalnego Duszpasterstwa Chorych
i Służby Zdrowia.

Udzielam pasterskiego błogosławieństwa i w osobistej modlitwie polecam Bogu, przez wstawiennictwo Pani Rokitniańskiej, tych, którzy jak Miłosierny Samarytanin, „opuszczą swoją drogę, by pomóc choremu” (Kongregacja Nauki Wiary, List Samaritanus bonus, por. Łk 10, 30-37).

 

                                                                                     + Tadeusz Lityński

  Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

MODLITWA O POKÓJ

(na motywach Listu do Efezjan]

Panie Jezu Chryste,

Ty, który jesteś naszym pokojem,

Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,

Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,

Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!

Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!

Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska;

Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia.

Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany; pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję.

Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.

Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój!

Modlimy się za wszystkich!

O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos;

Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.

Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.

Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”;

Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają.

Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź.

Amen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MODLITWA    BŁOGOSŁAWIEŃSTWA      POKARMÓW.

Boże, w dniu dzisiejszym pokonana została śmierć i otworzone zostały bramy wieczności przez Twojego Jednorodzonego Syna. Spraw, abyśmy wraz z Nim zasiedli kiedyś do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie. Prosimy Cię, Zmartwychwstały Panie, pobłogosław te pokarmy wielkanocne, daj nam tu zebranym razem przy stole z wiarą przeżywać Twoją obecność podczas naszego świątecznego posiłku w dzień Twego zwycięstwa. Prosimy Cię, abyśmy mogli radować się z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu teraz i w wieczności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.      

 1. Amen.

Transmisje Mszy Świętych

Czwartek, 1.IV.2021 r. (Msza Wieczerzy Pańskiej)

18:00 – Transmisja z Jasnej Góry  TVP1

Piątek, 2 kwietna 2021 r. (Liturgia Wielkiego Piątku)

18:00 – Telewizja Liturgii z Jasnej Góry TVP1

20.55 – Droga Krzyżowa z Watykanu TVP1

Sobota, 3 kwietnia 2021 r. (Liturgia Wigilii Paschalnej)

18:00 – Telewizja z Jasnej Góry  TVP1

Niedziela, 4 kwietnia 2021 r. (Niedziela Zmartwychwstania)

7.00 – Transmisja z Łagiewnik  TVP1

11.00 – Transmisja z Watykanu TVP1

Poniedziałek, 5 kwietnia 2021 r. (Niedziela Zmartwychwstania

11.00 - Transmisja z Jasnej Góry  TVP1

Triduum Paschalne 2021.

Triduum Paschalne jest w Przewozie w Kościele o 18.00

W Triduum  można uczestniczyć online z Kościoła z Przewozu przewozcm.eu

        WIELKI CZWARTEKMsza Św. Wieczerzy Pańskiej.

 Jest to dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa.

        WIELKI PIĄTEK Liturgia Męki Pańskiej.

Jest to dzień śmierci Pana Jezusa. W tym dniu nie odprawia się Mszy Św. Po Liturgii Najświętszy Sakrament przenosi się do Grobu Pańskiego. W tym dniu obowiązuje post ścisły, czyli ilościowy            i jakościowy.

        WIELKA SOBOTA – Liturgia Wigilii Paschalnej.

Jest to dzień Adoracji Chrystusa w Grobie. 

        NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA   Radość ze Zmartwychwstania Jezusa.         Msze Św. 7.30, 10.30, 14.00

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY       Msze Św. 7.30, 10.30, 14.00

           

Adoracja Pana Jezusa w Grobie w Wielką Sobotę

Adoracja według ulic.

  9.00 - Spacerowa,

10.00 - Sportowa i Podmiejska,

11.00 - Kolejowa,

12.00 - Świerczewskiego,

13.00 - Kościelna, Krótka, Parkowa,

15.00 - Okrężna, Szkolna i Zielona,

16.00 - W. Polskiego i Kwiatowa.

17.00 - Bucze, Potok, Dobrochów, Włochów

17.30 - Wszyscy

Z modlitwą Proboszcz   Ks. Jerzy Kot CM