Informacje

 

 

Dyspensa od zachowania pierwszego Przykazania Kościelnego

 

W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem i nowymi obostrzeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby wiernych podczas zgromadzeń religijnych, na podstawie kan. 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszystkim przebywającym w tzw. „strefie czerwonejw okresie jej obowiązywania. Dyspensa dotyczy wiernych Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a także katolików przebywających na jej terytorium.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Eucharystii we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Dziękując Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym i Wiernym Świeckim za codzienny wysiłek budowania wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii, życzę obfitości Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia duszy i ciała na każdy dzień.

Ogarniam wszystkich moją modlitwą i z serca b ł o g o s ł a w i ę.

 

 

ks. Piotr Kubiak

kanclerz Kurii

 

 

 

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Informacje Kurii Diecezjalnej – 22 października 2020 r.

 

 1. Zasady udzielania Komunii św. – przypomnienie

Przypominamy, że w związku z nasilającą się pandemią koronawirusa w diecezji obowiązują aktualnie następujące zasady przy udzielaniu Komunii św.:

 • Jeśli podczas celebracji jest dwóch lub więcej szafarzy, przynajmniej jeden z nich udziela Komunii św. wiernym do ust, i przynajmniej jeden na dłoń.
 • Jeśli jest tylko jeden szafarz, należy poprosić wiernych o ustawianie się w dwóch rzędach (miejscach) w zależności od sposobu przyjmowania Komunii św.: szafarz najpierw udzieli Komunii św. wiernym na dłoń, a dopiero potem do ust.
 • Wszyscy szafarze udzielają Komunii św., mając zasłonięte usta i nos.
 • Wszyscy szafarze przed i po rozdzielaniu Komunii św. dezynfekują swoje dłonie.
 • O powyższych zasadach należy poinformować wiernych.

Przepisów te należy bezwzględnie przestrzegać, pozostawiając wiernym całkowitą wolność wyboru formy przyjmowania Komunii św.

 

 1. Normy sanitarne – przypomnienie

Przypominamy, że aktualnie w strefie żółtej i czerwonej obowiązuje zakrywanie nosa i ust przez osoby uczestniczące w uroczystościach religijnych. Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos. W kościołach obowiązuje także limit osób:

 • w strefie żółtej – 1 osoba na 4m2,
 • w strefie czerwonej – 1 osoba na 7m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

 

 • Dyspensa – przypomnienie

Przypominamy, że biskup diecezjalny udzielił ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszystkim przebywającym w tzw. „strefie czerwonej” w okresie jej obowiązywania.

Dyspensa dotyczy wiernych Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a także katolików przebywających na jej terytorium.

W przypadku zbyt dużej liczby wiernych podczas Eucharystii w obszarze żółtym, możliwe są następujące rozwiązania:

– wierni mogą uczestniczyć we Mszy św. na zewnątrz świątyni (zachowując podane wyżej normy sanitarne),

– dysponując własnymi środkami transportu uczestniczą we Mszy św. w innych większych kościołach, zwłaszcza w parafiach miejskich,

– proboszcz, na mocy kan. 1245 KPK, może dla słusznej przyczyny udzielić w poszczególnych przypadkach dyspensy od obowiązku zachowania dnia świątecznego lub dnia pokuty.

 

 1. Uroczystość Wszystkich Świętych

Uwzględniając specyfikę swoich parafii i kierując się obowiązującymi normami sanitarnymi oraz względami bezpieczeństwa epidemicznego, proboszczowie we własnym zakresie rozważą i podejmą decyzję o sprawowaniu lub odwołaniu Mszy św. na cmentarzu w uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada.

W obu przypadkach należy zatroszczyć się o umożliwienie wiernym bezpiecznego udziału w Eucharystii oraz zachęcić do rozłożenia odwiedzin grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Apel Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego dotyczący wolontariatu
w placówkach medycznych na terenie diecezji

 

Drodzy w Panu,

od kilku miesięcy wszyscy stoimy przed szczególnym wyzwaniem, jakim jest pandemia koronawirusa. Nasilająca się fala zachorowań na Covid-19 coraz bardziej obciąża pracowników służby zdrowia, którzy służą często z narażeniem samych siebie. Coraz częściej dowiadujemy się także o pilnej potrzebie wolontariuszy, którzy w różnych placówkach
na terenie naszej diecezji wspieraliby wykwalifikowany personel w pielęgnacji chorych.

Z tego powodu zwracam się do wszystkich diecezjan: duszpasterzy, osób konsekrowanych i świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o to, aby rozważyli własną gotowość do podjęcia takiej misji. Wierzę, że sam Duch Święty wzbudza
w wielu z nas – wierzących i tych poszukujących Boga – dobre natchnienia, daje moc do ich realizacji i przygotowuje nagrodę.

O tym, gdzie, kiedy i jak można tę misję podjąć, informujemy na stronach internetowych diecezjalnej Caritas i oraz diecezjalnego Duszpasterstwa Chorych
i Służby Zdrowia.

Udzielam pasterskiego błogosławieństwa i w osobistej modlitwie polecam Bogu, przez wstawiennictwo Pani Rokitniańskiej, tych, którzy jak Miłosierny Samarytanin, „opuszczą swoją drogę, by pomóc choremu” (Kongregacja Nauki Wiary, List Samaritanus bonus, por. Łk 10, 30-37).

 

                                                                                     + Tadeusz Lityński

  Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

MODLITWA O POKÓJ

(na motywach Listu do Efezjan]

Panie Jezu Chryste,

Ty, który jesteś naszym pokojem,

Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,

Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,

Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!

Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!

Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska;

Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia.

Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany; pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję.

Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.

Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój!

Modlimy się za wszystkich!

O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos;

Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.

Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.

Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”;

Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają.

Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź.

Amen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

III Niedziela Zwykła 24. I. 2021

Przewóz 2021r.

 1.      Dziękuję za troskę o Kościół mieszkańców z ul. Spacerowa bloki. W tym tygodniu o to proszę mieszkańców z ul. Okrężna gr. I. Szczęść Boże w tej trosce.
 2.      W tym tygodniu będziemy wspominać;
 •       25. I. – poniedziałek – Nawrócenie Św. Pawła
 •       26. I. – wtorek – Św. Tymoteusz a i Tytusa
 •       28. I. – czwartek – Św. Tomasza z Akwinu
 •       31. I. – niedziela – Św. Jana Bosko
 1.     Jutro w poniedziałek Święto Nawrócenia św. Pawła – jest to także 402 rocznica powstania Zgromadzenia Księży Misjonarzy. W święto Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła, przypadające Jutro, prośmy o łaskę, aby Pan również nas, chociaż trochę zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy, na co dzień. Jak Święty Paweł, powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach wiary. Ponieważ to święto Misjonarskie zapraszam na Msze wszystkie grupy parafialne: Róże Różańcowe, Radę Parafialną, Caritas, Ministrantów i Dzieci Maryi no i oczywiście WSZYSTKICH Parafian.
 2.      Za ponad tydzień we wtorek Święto Ofiarowania Pańskiego Matki Bożej Gromnicznej jest także Światowym Dniem Życia  Konsekrowanego. W dniu tym będziemy modlić się za osoby, które oddały się na wyłączną służbę Bogu. Ofiary, które w tym dniu złożycie będą przeznaczone na zakony kontemplacyjne. W Aniołku są Gromnice.
 3.      Za dwa tygodnie, czyli 7. II na każdej Mszy Św. będziemy wspominać Światowy Dzień Chorego. Będzie też Namaszczenie chętnych chorych Olejem św.
 4.     Po błogosławieństwie wszystkich zapraszam do Szopki do Dzieciątka Jezus by prosić byśmy również za rok mogli tu w kościele stanąć przed Jego Obliczem. Przy tej okazji dziękuję za ofiary, które wrzucacie śpiewającemu Aniołkowi.
 5.     Wczoraj Panie z Caritasu wydawały produkty żywnościowe według listy z Opieki z Gminy. Jednak nie wszyscy byli. Dla tych których nie było będzie wydawanie w ten wtorek od 16.00 do 17.00. Będzie to ostateczny termin.
 6.      Zapraszam do Aniołka. Można nabyć Gromnice. Jest Niedziela i Gość.
 7.      Zapraszam na Mszę Św. nie tylko w niedzielę i święta, ale również w dzień powszedni.
 8.      Pamiętajmy o podjętej decyzji remontu w Przewozie i Bóg zapłać za ofiary.
 9.      Intencje Mszy Św. w tym tygodniu. Proszę sprawdzić.
 10.      Wszystkim, Którzy w najbliższym tygodniu będą obchodzić swoje Urodziny, Imieniny czy różnego rodzaju Jubileusze życzę Błogosławieństwa Bożego.
 11.      Polećmy Bogu jeszcze raz intencje Mszy Św.
 12.      Życzę Wszystkim szczęśliwej niedzieli i niech Jezus czuwa nad nami.

 

Komunikat o uroczystościach żałobnych i pogrzebowych

 1. Adama Dyczkowskiego i bp. Antoniego Stankiewicza

Informujemy o przebiegu uroczystości pogrzebowych bp. Adama Dyczkowskiego i bp. Antoniego Stankiewicza.

Msza św. żałobna w intencji śp. bp. Adama Dyczkowskiego dla duchowieństwa i wiernych świeckich z południowej części diecezji zostanie odprawiona w poniedziałek 25 stycznia o godz. 12.00 w kościele pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze. Trumna z ciałem zmarłego pasterza zostanie wystawiona o godz. 9.00.

Szczegółowy program ceremonii żałobnych:

 • od godz. 9.00 – Okazja do prywatnej modlitwy i możliwość wpisania się do księgi kondolencyjnej;
 • godz. 11.00 – Modlitwa różańcowa;
 • godz. 12.00 – Msza św. żałobna pod przewodnictwem bp Tadeusza Lityńskiego z homilią bp. Stefana Regmunta;
 • Przejazd do granic miasta w asyście policji.

Uroczystości pogrzebowe śp. bp. Adama Dyczkowskiego i śp. bp. Antoniego Stankiewicza odbędą się we wtorek, 26 stycznia w Gorzowie Wlkp. Msze św. żałobne w intencji zmarłych pasterzy będą odprawiane w Gorzowie Wlkp. również wieczorem dnia poprzedzającego.

Szczegółowy program ceremonii żałobnych:

Poniedziałek, 25 stycznia

Kościół pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp.

 • godz. 19.30 Wprowadzenie trumien do kościoła i pierwsza stacja pogrzebu pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego;
 • godz. 20.00 – Msza św. dla duchowieństwa z północnej części diecezji pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego;
 • od godz. 21.00 – Okazja do indywidualnej modlitwy i możliwość wpisania się do księgi kondolencyjnej;
 • godz. 23.00 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem dziekana kapituły katedralnej, ks. kan. Andrzeja Szkudlarka;

Wtorek, 26 stycznia

 1. Kościół pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp.

 • 7.00 – Msza św. z jutrznią za zmarłych z udziałem osób konsekrowanych pod przewodnictwem ks. Mariusza Jagielskiego, rektora Z-GWSD;
 • godz. 10.00 – Modlitwa różańcowa;
 • godz. 11.00 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem abp. Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego z homilią bp. Pawła Sochy;
 • Po Mszy św. – Przejazd do katedry gorzowskiej w asyście policji;

 1. Kościół katedralny pw. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp.

 • Złożenie trumien w krypcie katedralnej.

Podczas uroczystości żałobnych w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. obowiązuje limit uczestników. Wtorkowa Msza św. pogrzebowa będzie transmitowana przez TVP3 Gorzów Wielkopolski.

Miejsca dla rodzin Zmarłych, koncelebransów, asysty liturgicznej oraz umówionych oficjalnych delegacji będą wyznaczone w ławkach z zachowaniem koniecznego dystansu.

W ostatniej stacji pogrzebu w katedrze gorzowskiej biorą udział wyłącznie wyznaczeni uczestnicy: biskupi, rodziny Zmarłych, asysta liturgiczna, wybrani kanonicy kapituły katedralnej i konkatedralnej.

Ponadto we wtorek 26 stycznia o godz. 11.00 w sanktuariach w Rokitnie i w Grodowcu będą odprawiane Msze św. w intencji Zmarłych.

Znak: B2-2/21

Zielona Góra, 21 stycznia 2021 r.

 1. Piotr Kubiak

Wikariusz Generalny