Informacje

K U R S

P R Z E D M A Ł Ż E Ń S K I

P R Z E W Ó Z

Jest to Kurs dwudniowy.

  1. VI. 2022r. sobota  –  od godz. 9.00 do 16.00

  1. VI. 2022r. niedziela – od godz. 7.30 do 16.00

                            

  • Spotkania każdego dnia będą przeplatane przerwami
  • W przerwach będzie możliwość wypicia kawy lub herbaty
  • Rozpoczęcie w Kościele w Przewozie
  • Zapisy w dniu rozpoczęcia

Zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Proboszcz

Ks. Jerzy Kot CM

Przewóz 27. IV. 2022r.