Kurs Przedmałżeński

K U R S

P R Z E D M A Ł Ż E Ń S K I

P R Z E W Ó Z

 

 Jest to Kurs dwudniowy.

 

  1. VI. 2019r.    sobota  –  od godz. 9.00 do 16.00

 

  1. VI. 2019r.    niedziela – od godz. 7.30 do 16.00

 

Spotkania każdego dnia będą przeplatane przerwami

W przerwach będzie możliwość wypicia kawy lub herbaty

Rozpoczęcie w Kościele w Przewozie

Zapisy w dniu rozpoczęcia

Zainteresowanych serdecznie zapraszam.

 

Proboszcz

Ks. Jerzy Kot CM

 

Przewóz 8. III. 2019r.