Ogłoszenia Duszpasterskie

Zarządzenia dotyczące programu duszpasterskiego

diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w czasie epidemii

Etap III – Odnowa

Wprowadzenie

Tegoroczna uroczystość Zesłania Ducha Świętego przynosi nam szczególną nadzieję w sytuacji zmagania z trwającą wciąż w naszym kraju epidemią. Po okresie ograniczeń, które radykalnie wpłynęły na życie Kościoła na świecie i w naszej ojczyźnie, pojawiają się warunki powrotu do coraz pełniejszego udziału w chrześcijańskim życiu. Widzimy w tym znak spełniającej się Bożej obietnicy, zawartej w proroctwie Ezechiela, która towarzyszy diecezjalnemu programowi duszpasterskiemu w tym szczególnym okresie: Zgromadzę was na nowo (Ez 11,17).

Jak wiadomo, w programie duszpasterskim wyznaczone zostały trzy etapy, uzależnione od obowiązujących przepisów sanitarnych: etap I – Możliwość, etap II – Zachęta oraz etap III – Odnowa. Po dyskusji podczas wideokonferencji z księżmi dziekanami i po uwzględnieniu aktualnych wytycznych władz państwowych[1] przechodzimy do etapu III, który rozpocznie się 1 czerwca br.

Realizacja etapu III

Najistotniejsze dla działalności parafii normy sanitarne dotyczą następujących kwestii:

 • W kościołach i kaplicach nie obowiązuje limit gromadzących się osób (Rozporządzenie Rady Ministrów § 15 ust. 8).
 • Wierni mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego także podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni i to tylko w trakcie sprawowania liturgii (§ 18 ust. 1 pkt 3).
 • Dozwolone są zgromadzenia plenerowe do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny (§ 15 ust. 8).

W związku z tym, z dniem 1 czerwca br. odwołuję dyspensę z 14 marca br. dotyczącą obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Powracamy zatem do obowiązujących w prawie kościelnym zasad (por. kan. 1247 i 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego), od przestrzegania których zwolnione są jedynie osoby chore, w podeszłym wieku, przebywające na kwarantannie czy też z innych ważnych przyczyn niezdolne do fizycznej obecności na Mszy św.

Na obecnym etapie należy przestrzegać następujących wytycznych w poszczególnych obszarach duszpasterstwa. Zmieniają one bądź uzupełniają dotychczasowe przepisy diecezjalne.

 1. Katecheza parafialna
 • Spotkania grup parafialnych oraz spotkania formacyjne można organizować w kościołach lub w salkach parafialnych z zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz odpowiedniego dystansu. W spotkaniach może uczestniczyć także młodzież i dzieci (ministranci, grupy oazowe, KSM itp.).
 1. Na prośbę rodziców i za zgodą proboszcza możliwe jest przygotowanie i udzielenie dziecku sakramentów pokuty i pojednania oraz I Komunii św. indywidualnie lub w małej grupie.Czas przygotowań nie może być krótszy niż miesiąc. Program formacji powinien zawierać treści programowe katechezy szkolnej i parafialnej wymaganej do formacji eucharystycznej dzieci w diecezji. Należy pamiętać, że rodzice mają prawo zaczekać z eucharystycznym przygotowaniem swoich dzieci do czasu ustania epidemii. Powrót do grupowego sposobu przygotowania i celebrowania I Komunii św. będzie możliwy po otwarciu szkół i rozpoczęciu zajęć z religii w szkole.
 • Na prośbę rodziców i młodzieży możliwe jest przygotowanie do bierzmowania. Należy je przeprowadzić według programu i zasad diecezjalnych z zachowaniem norm sanitarnych.
 1. Możliwe jest przygotowanie do bierzmowania osób dorosłych. Należy je przeprowadzić w wyznaczonych dekanatach: Głogów – NMP Królowej Polski, Gorzów Wlkp. – Katedra, Kostrzyn nad Odra, Lubsko, Pszczew, Sława, Sulęcin, Świebodzin – NMP Królowej Polski, Zielona Góra – Podwyższenia Krzyża Świętego. Formacja powinna trwać od czerwca do sierpnia i przebiegać według obowiązującego programu diecezjalnego. Uroczystość bierzmowania odbędzie się 7 września br. (poniedziałek) w parafii katedralnej w Gorzowie Wlkp. Informację o terminach i miejscu spotkań z kandydatami należy przesłać do 15 czerwca do Wydziału Nauki Katolickiej.

 1. Sprawowanie sakramentów i sakramentaliów

Z zachowaniem przez celebransa zasad higieny opisanych w poprzednich zarządzeniach w sprawowaniu sakramentów świętych należy uwzględnić, co następuje:

 • Eucharystia
 • Służby liturgicznej nie obowiązują ograniczenia wieku.
 • Dzieci mogą uczestniczyć we Mszy św. bez opieki rodziców.
 • Przypominamy, że dopuszczalne są dwie formy przyjmowania Komunii św. – na rękę i do ust. Osoby przyjmujące Komunię św. na rękę obowiązane są do spożycia Eucharystii w obecności szafarza bezpośrednio po jej otrzymaniu.
 • Szafarze Komunii św. są zobowiązani do zachowania szczególnej higieny i dezynfekcji rąk.
 • Przywrócona zostaje posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., ale tylko w zakresie pomocy przy jej rozdzielaniu w kościołach.
 • Przebywający na zewnątrz świątyń mają mieć zasłonięte usta i nos albo zachować zasadę dystansu co najmniej 2 metrów.
 • Śpiew suplikacji na zakończenie Mszy św. można zastąpić stosownym wezwaniem w modlitwie wiernych lub inną formą modlitwy o zachowanie od pandemii, suszy i innych klęsk.
 • Z uwagi na zniesioną dyspensę od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, należy zachować roztropność odnośnie transmisji internetowych.
 1. Pokuta i pojednanie
 • W parafiach należy organizować codzienny dyżur spowiedniczy.
 • Należy przypomnieć wiernym o obowiązku spowiedzi i Komunii wielkanocnej oraz zachęcać do korzystania z tych sakramentów.

 • Komunia chorych, Wiatyk i sakrament chorych
  • Chorych z posługą sakramentalną mogą odwiedzać jedynie kapłani na prośbę zainteresowanych.
  • Podczas sprawowania posługi należy zachować obowiązek używania maseczki ochronnej przez celebransa oraz zasady higieny opisane w rozporządzeniu z dnia 26 marca br.

 1. Małżeństwo
 • Kursy przedmałżeńskie należy organizować w każdym dekanacie według wytycznych Wydziału Duszpasterstwa Rodzin.
 • Należy wznowić działalność parafialnych poradni rodzinnych. Doradcy rodzinni prowadzą spotkania z narzeczonymi z zachowaniem zasad sanitarnych.
 • Od 1 czerwca obowiązują nowe wzory dokumentów przedślubnych. Protokół podstawowy dostępny jest w Księgarni św. Antoniego, a pozostałe formularze na stronie https://kancelaria.diecezjazg.pl/

 • Pogrzeb
 • Dozwolone są wszystkie liturgiczne formy pogrzebu.

 1. Obchody Bożego Ciała

Tegoroczna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obwarowana jest ograniczeniami wciąż trwającego stanu epidemii. Ze względu na limit zgromadzeń 150 osób, obchody koncentrować się będą zasadniczo wokół kościołów parafialnych lub filialnych. W związku z tym w parafiach należy:

 • zorganizować procesję eucharystyczną wokół kościoła (bez stacji) po każdej lub po wyznaczonej Mszy św. z udziałem jedynie uczestników liturgii. Tam, gdzie procesja wokół kościoła jest niemożliwa, należy wyjść przed kościół z Najświętszym Sakramentem i udzielić błogosławieństwa eucharystycznego,
 • zachęcić wiernych do udekorowania domów i mieszkań emblematami eucharystycznymi, flagami itp.

Wykorzystać można także następujące propozycje:

 • Adoracja Najświętszego Sakramentu w wyznaczonych godzinach.
 • W dni oktawy można urządzać procesje wokół kościoła po Mszy św. oraz adoracje Najświętszego Sakramentu.

 1. Kuria i urzędy parafialne
 • Od 2 czerwca br. Kuria Diecezjalna w Zielonej Górze wraca do zwykłych godzin urzędowania.
 • Należy przywrócić normalne godziny urzędowania kancelarii parafialnych, zachowując normy sanitarne.
 • Zbiórki do puszek przewidziane w kalendarzu liturgicznym należy przeprowadzać według dotychczasowych zasad.

Zakończenie

Żywiąc nadzieję na dalszą poprawę sytuacji epidemicznej w naszej ojczyźnie, zachęcam wszystkich wiernych do włączania się z roztropnością ale i odwagą w życie duszpasterskie w swoich parafiach, słuchania słowa Bożego we wspólnocie i przystępowania do sakramentów świętych. Proszę też duszpasterzy, osoby konsekrowane i wiernych o modlitwę za dotkniętych epidemią i tych, którzy służą chorym. Wszystkich zawierzam wstawiennictwu Matki Bożej Rokitniańskiej i udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

ks. Piotr Kubiak

Kanclerz Kurii

+Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Zielona Góra, 30 maja 2020 r.

Znak: B1-8/20

 

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. z 2020 r. poz. 964.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

   XVI Niedziela Zwykła 19. VII. 2020

                              Przewóz 2020 r.

 1. Dziękuję za troskę o Kościół mieszkańcom z ul. Kościelnej A z Krótką. W tym tygodniu o to proszę mieszkańców ul. Kościelnej A z Parkową. Szczęść Boże w tej trosce.
 2. W tym tygodniu będziemy wspominać;
 • 20. VII. – poniedziałek – Bł. Czesława
 • 22. VII. – środa – Św. Maria Magdalena
 • 23. VII. – czwartek – Św. Brygidy
 • 24. VII. – piątek – Św. Kinga
 • 25. VII. – czwartek – Św. Jakub Apostoł
 • 25. VII. – sobota – Św. Krzysztof
 • 26. VII. – niedziela – Św. Joachim i Anna
 1. Już wakacje. Wysyłając dzieci czy młodzież na wakacje przypomnijmy, że nie ma wakacji od Boga. Nawet w wakacje obowiązuje i modlitwa i niedzielna Msza św. Jadąc samochodem pamiętajmy, że nie jesteśmy jedynymi użytkownikami drogi. Inni też chcą szczęśliwie dojechać do celu. Podczas jazdy myślmy za siebie i za innych. Dzięki zdrowemu rozsądkowi wiele tragedii można uniknąć. Okres wypoczynku jest czasem względnej beztroski. Niech towarzyszy nam jednak rozsądek i ostrożność w korzystaniu z rozrywek. Wakacyjne statystyki są często zasmucające i zatrważające.
 2. Tydzień temu świętowaliśmy Św. Krzysztofa patrona kierowców. Dziękuję Kierowcom za solidarność i obecność. Modlitwy nigdy za dużo a każdemu kierowcy się to przyda. Dziękuję jak zwykle Strażakom za wyprowadzenie wszystkich samochodów i za wspólną modlitwę.
 3. P Organista. P Tomasz ma wakacje i urlop a co będzie zobaczymy. P Ferdynand gra i w niedziele i w dzień powszedni nieodpłatnie i chwała Mu za to.
 4. W niedzielę – 26.07 – św. Joachima i Anny – rodziców NMP. Okażmy pamięć i wdzięczność naszym babciom i dziadkom za każdy trud ich osobistego zaangażowania w prowadzenie młodszego pokolenia do Boga.
 5. Po Mszy Św. jest możliwość nabycia prasy katolickiej. Jest; Niedziela, Gość Niedzielny.
 6. Pamiętajmy o podjętej decyzji prac remontowych w Przewozie i Bóg zapłać za ofiary.
 7. Intencje Mszy Św. w tym tygodniu. Proszę sprawdzić.
 8. Zapowiedzi;
 • Marcin Mesjasz zam Sanice i Agata Jowtuch zam Przewóz
 1. Wszystkim, Którzy w najbliższym tygodniu będą obchodzić swoje Urodziny, Imieniny czy różnego rodzaju Jubileusze życzę Błogosławieństwa Bożego.
 2. Polećmy Bogu jeszcze raz intencje Mszy Św.
 3. Życzę Wszystkim błogosławionego tygodnia i niech Jezus czuwa nad nami.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

     XVII Niedziela Zwykła 26. VII. 2020

Przewóz 2020 r.

 1. Dziękuję za troskę o Kościół mieszkańcom. Kościelnej A z Parkową. W tym tygodniu o to proszę Młodą Parę. Szczęść Boże w tej trosce.
 2. W tym tygodniu będziemy wspominać;
 • 26. VII. – niedziela – Św. Joachim i Anna
 • 29. VII. – środa – Św. Marty
 • 31. VII. – piątek – Św. Ignacy z Loyoli
 • 1. VIII. – sobota – Św. Alfons Marii Liguoriego
 1. Już wakacje. Wysyłając dzieci czy młodzież na wakacje przypomnijmy, że nie ma wakacji od Boga. Nawet w wakacje obowiązuje i modlitwa i niedzielna Msza św. Jadąc samochodem pamiętajmy, że nie jesteśmy jedynymi użytkownikami drogi. Inni też chcą szczęśliwie dojechać do celu. Podczas jazdy myślmy za siebie i za innych. Dzięki zdrowemu rozsądkowi wiele tragedii można uniknąć. Okres wypoczynku jest czasem względnej beztroski. Niech towarzyszy nam jednak rozsądek i ostrożność w korzystaniu z rozrywek. Wakacyjne statystyki są często zasmucające i zatrważające.
 2. W sobotę 1. VIII przypada 76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O Bohaterach z tamtych dni pamiętajmy w modlitwie.
 3. Za tydzień w niedzielę można zyskać odpust Porcjunkuli. Jest to odpust zupełny. Warunki odpustu to; spowiedź, Komunia Św., odwiedzenia Kościoła i modlitwa w intencji Ojca Św.
 4. Pamiętajmy, że sierpień jest miesiącem trzeźwości.
 5. Za tydzień w niedzielę w Przewozie i na filiach Zmiana Tajemnic Różańca.
 6. Po Mszy Św. jest możliwość nabycia prasy katolickiej. Jest; Niedziela, Gość Niedzielny.
 7. Pamiętajmy o podjętej decyzji prac remontowych w Przewozie i Bóg zapłać za ofiary.
 8. Intencje Mszy Św. w tym tygodniu. Proszę sprawdzić.
 9. Zapowiedzi;
 • Marcin Mesjasz zam Sanice i Agata Jowtuch zam Przewóz
 1. Wszystkim, Którzy w najbliższym tygodniu będą obchodzić swoje Urodziny, Imieniny czy różnego rodzaju Jubileusze życzę Błogosławieństwa Bożego.
 2. Polećmy Bogu jeszcze raz intencje Mszy Św.
 3. Życzę Wszystkim błogosławionego tygodnia i niech Jezus czuwa nad nami.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

XVIII Niedziela Zwykła 2. VIII. 2020

Przewóz 2020 r.

 1. Dziękuję za troskę o Kościół Młodej Parze. W tym tygodniu o to proszę mieszkańców ul Spacerowa Bloki. Szczęść Boże w tej trosce.
 2. W tym tygodniu będziemy wspominać;
 • 4. VIII. – wtorek – Św. Jana Marii Vianneya
 • 6. VIII. – czwartek – Przemienienie Pańskie
 • 8. VIII. – sobota – Św. Dominik
 1. Za tydzień ofiary do puszki przeznaczymy na KUL.
 2. Dziś można zyskać odpust Porcjunkuli. Jest to odpust zupełny. Warunki odpustu to; spowiedź, Komunia Św., odwiedzenia Kościoła i modlitwa w intencji Ojca Św.
 3. Wysyłając dzieci czy młodzież na wakacje przypomnijmy, że nie ma wakacji od Boga. Nawet w wakacje obowiązuje i modlitwa i niedzielna Msza św. Jadąc samochodem pamiętajmy, że nie jesteśmy jedynymi użytkownikami drogi. Inni też chcą szczęśliwie dojechać do celu. Podczas jazdy myślmy za siebie i za innych. Dzięki zdrowemu rozsądkowi wiele tragedii można uniknąć. Okres wypoczynku jest czasem względnej beztroski. Niech towarzyszy nam jednak rozsądek i ostrożność w korzystaniu z rozrywek. Wakacyjne statystyki są często zasmucające i zatrważające.
 4. Dziś w Przewozie i na filiach Zmiana Tajemnic Różańca.
 5. Pamiętajmy, że sierpień jest miesiącem trzeźwości.
 6. Po Mszy Św. jest możliwość nabycia prasy katolickiej. Jest; Niedziela i Gość.
 7. Bóg zapłać za ofiary. Na nasz Kościół.
 8. Intencje Mszy Św. w tym tygodniu. Proszę sprawdzić.
 9. Zapowiedzi;
 • Marcin Mesjasz zam Sanice i Agata Jowtuch zam Przewóz
 1. Wszystkim, Którzy w najbliższym tygodniu będą obchodzić swoje Urodziny, Imieniny czy różnego rodzaju Jubileusze życzę Błogosławieństwa Bożego.
 2. Polećmy Bogu jeszcze raz intencje Mszy Św.
 3. Życzę Wszystkim błogosławionego tygodnia i niech Jezus czuwa nad nami.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

XIX Niedziela Zwykła 9. VIII. 2020

Przewóz 2020 r.

 1. Dziękuję za troskę o Kościół mieszkańcom ul Spacerowa Bloki. W tym tygodniu o to proszę mieszkańców ul Spacerowa Domki. Szczęść Boże w tej trosce.
 2. W tym tygodniu będziemy wspominać;
 • 9. VIII. – niedziela – Św. Teresa Benedykta od Krzyża
 • 10. VIII. – poniedziałek – Św. Wawrzyniec
 • 14. VIII. – piątek – Św. Maksymilian Kolbe
 • 15. VIII. – sobota – Wniebowzięcie NMP
 1. W każdą środę modlimy się do MB Nieustającej Pomocy i Cudownego Medalika.
 1. Wysyłając dzieci czy młodzież na wakacje przypomnijmy, że nie ma wakacji od Boga. Nawet w wakacje obowiązuje i modlitwa i niedzielna Msza św. Jadąc samochodem pamiętajmy, że nie jesteśmy jedynymi użytkownikami drogi. Inni też chcą szczęśliwie dojechać do celu. Podczas jazdy myślmy za siebie i za innych. Dzięki zdrowemu rozsądkowi wiele tragedii można uniknąć. Okres wypoczynku jest czasem względnej beztroski. Niech towarzyszy nam jednak rozsądek i ostrożność w korzystaniu z rozrywek. Wakacyjne statystyki są często zasmucające i zatrważające.
 1. Pamiętajmy, że sierpień jest miesiącem trzeźwości.
 2. W sobotę 15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia NMP. Jedno z najstarszych i największych świąt maryjnych. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: Niepokalana Dziewica... dopełniwszy biegu życia ziemskiego z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do Syna Swego, Pana panujących oraz Zwycięzcy grzechu i śmierci. Wniebowzięcie jest szczególnym uczestnictwem w Zmartwychwstaniu Jej Syna i uprzedzeniem zmartwychwstania innych chrześcijan. W Częstochowie na Jasnej Górze spotykają się z  Maryją liczne rzesze pątników. Łączymy się dziś z nimi  duchem i modlitwą.
 3. Tę uroczystość lud polski zwykł nazywać świętem Matki Bożej Zielnej. Zazwyczaj o tej porze przypada koniec żniw. Wdzięczni Maryi za opiekę, przynosimy dziś bukiety z ziół, kłosów i kwiatów. Po każdej Mszy św. dokonamy obrzędu błogosławieństwa kwiatów i ziół. Zanieśmy je do domu, niech umieszczone przy wizerunku Maryi, ciągle przypominają nam o wielkich rzeczach, jakie czyni dla nas Pan Bóg. Msze Św. jak w niedzielę.
 4. 15 sierpnia to także – Święto Żołnierza Polskiego. Pamiątka wielkiego zwycięstwa oręża, na przedpolach Warszawy przed dziewięćdziesięciu laty - w sierpniu 1920 roku. Wojnę polsko-bolszewicką 1919-1921 i bitwę warszawską określa się jako jedne z najważniejszych wydarzeń w historii Europy. Bitwa ta rozstrzygnęła wojnę między odradzającą się Polską i Rosją sowiecką. Określana przez Polaków "Cudem nad Wisłą", rozstrzygnęła nie tylko o losach Polski, ale także współczesnej Europy, wstrzymując pochód komunizmu na Zachód. Cud nad Wisłą 1920 r. pozostaje dla Polaków jednym z kluczy do zrozumienia własnego Narodu i samych siebie. Jego wspomnienie nie może być nam nigdy obojętne. Polskie zwycięstwo nad bolszewikami, podobnie jak odsiecz wiedeńska 1683 r., wypełniło naszą historyczną rolę przedmurza chrześcijaństwa, uchroniło  Ojczyznę przed kolejnym rozbiorem Polski. Przełom w Bitwie Warszawskiej nastąpił 15 sierpnia 1920 r. - w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Była to na dodatek niedziela, dzień Pański. Odpowiadając na gorące modlitwy zjednoczonego jak nigdy przedtem Narodu, Matka Boża Królowa Polski uprosiła Cud nad Wisłą, dokonując zbawiennego dzieła dla Polski i Europy.
 5. Po Mszy Św. jest możliwość nabycia prasy katolickiej. Jest; Niedziela i Gość
 6. Dziś puszka na na KUL.
 7. Pamiętajmy o podjętej decyzji prac remontowych w Przewozie i Bóg zapłać za ofiary.
 8. Intencje Mszy Św. w tym tygodniu. Proszę sprawdzić.
 9. Wszystkim, Którzy w najbliższym tygodniu będą obchodzić swoje Urodziny, Imieniny czy różnego rodzaju Jubileusze życzę Błogosławieństwa Bożego.
 10. Polećmy Bogu jeszcze raz intencje Mszy Św.
 11. Życzę Wszystkim błogosławionego tygodnia i niech Jezus czuwa nad nami.