Ogłoszenia Duszpasterskie

Dyspensa od zachowania pierwszego Przykazania Kościelnego

W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem i nowymi obostrzeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby wiernych podczas zgromadzeń religijnych, na podstawie kan. 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszystkim przebywającym w tzw. „strefie czerwonejw okresie jej obowiązywania. Dyspensa dotyczy wiernych Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a także katolików przebywających na jej terytorium.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Eucharystii we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Dziękując Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym i Wiernym Świeckim za codzienny wysiłek budowania wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii, życzę obfitości Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia duszy i ciała na każdy dzień.

Ogarniam wszystkich moją modlitwą i z serca b ł o g o s ł a w i ę.

ks. Piotr Kubiak

kanclerz Kurii

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

     XXIX Niedziela Zwykła 18. X. 2020

Przewóz 2020 r.

 1.      Dziękuję za troskę o Kościół mieszkańcom Bucza. W tym tygodniu o to proszę mieszkańców Potoku. Szczęść Boże w tej trosce.
 2.      W tym tygodniu będziemy wspominać;
 •     20. X. – wtorek – Św. Jana Kantego
 •     22. X. – czwartek – Św. Jana Pawła II
 •     23. X. – piątek – Św. Jana Kapistrana
 1.      Zostało jeszcze 12 dni października a więc i 12 dni Różańca. Zmobilizujmy się i przychodźmy do kościoła na tę modlitwę. Różaniec w tygodniu o 17.00.
 2.      Dziś początek Tygodnia Misyjnego. Puszka na misje.
 3.      Co do dni 1 i 2 XI czekamy na wytyczne Ks Biskupa.
 4.      Pewno w tym roku nie będzie u nas Spotkania ze Świętymi 31.X o godz 18.00
 5.      Pamiętajmy o podjętej decyzji prac remontowych w Przewozie i Bóg zapłać za ofiary.
 6.       Intencje Mszy Św. w tym tygodniu. Proszę sprawdzić.
 7.      Komunikaty Ks. Bp
 8.      Wszystkim, Którzy w najbliższym tygodniu będą obchodzić swoje Urodziny, Imieniny czy różnego rodzaju Jubileusze życzę Błogosławieństwa Bożego.
 9.       Polećmy Bogu jeszcze raz intencje Mszy Św.
 10.       Życzę Wszystkim radosnego Świętowania Niedzieli.