Ogłoszenia Duszpasterskie

Dyspensa od zachowania pierwszego Przykazania Kościelnego

W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem i nowymi obostrzeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby wiernych podczas zgromadzeń religijnych, na podstawie kan. 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszystkim przebywającym w tzw. „strefie czerwonejw okresie jej obowiązywania. Dyspensa dotyczy wiernych Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a także katolików przebywających na jej terytorium.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Eucharystii we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Dziękując Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym i Wiernym Świeckim za codzienny wysiłek budowania wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii, życzę obfitości Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia duszy i ciała na każdy dzień.

Ogarniam wszystkich moją modlitwą i z serca b ł o g o s ł a w i ę.

ks. Piotr Kubiak

kanclerz Kurii

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Informacje Kurii Diecezjalnej – 22 października 2020 r.

 1. Zasady udzielania Komunii św. – przypomnienie

Przypominamy, że w związku z nasilającą się pandemią koronawirusa w diecezji obowiązują aktualnie następujące zasady przy udzielaniu Komunii św.:

 • Jeśli podczas celebracji jest dwóch lub więcej szafarzy, przynajmniej jeden z nich udziela Komunii św. wiernym do ust, i przynajmniej jeden na dłoń.
 • Jeśli jest tylko jeden szafarz, należy poprosić wiernych o ustawianie się w dwóch rzędach (miejscach) w zależności od sposobu przyjmowania Komunii św.: szafarz najpierw udzieli Komunii św. wiernym na dłoń, a dopiero potem do ust.
 • Wszyscy szafarze udzielają Komunii św., mając zasłonięte usta i nos.
 • Wszyscy szafarze przed i po rozdzielaniu Komunii św. dezynfekują swoje dłonie.
 • O powyższych zasadach należy poinformować wiernych.

Przepisów te należy bezwzględnie przestrzegać, pozostawiając wiernym całkowitą wolność wyboru formy przyjmowania Komunii św.

 1. Normy sanitarne – przypomnienie

Przypominamy, że aktualnie w strefie żółtej i czerwonej obowiązuje zakrywanie nosa i ust przez osoby uczestniczące w uroczystościach religijnych. Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos. W kościołach obowiązuje także limit osób:

 • w strefie żółtej – 1 osoba na 4m2,
 • w strefie czerwonej – 1 osoba na 7m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

 • Dyspensa – przypomnienie

Przypominamy, że biskup diecezjalny udzielił ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszystkim przebywającym w tzw. „strefie czerwonej” w okresie jej obowiązywania.

Dyspensa dotyczy wiernych Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a także katolików przebywających na jej terytorium.

W przypadku zbyt dużej liczby wiernych podczas Eucharystii w obszarze żółtym, możliwe są następujące rozwiązania:

– wierni mogą uczestniczyć we Mszy św. na zewnątrz świątyni (zachowując podane wyżej normy sanitarne),

– dysponując własnymi środkami transportu uczestniczą we Mszy św. w innych większych kościołach, zwłaszcza w parafiach miejskich,

– proboszcz, na mocy kan. 1245 KPK, może dla słusznej przyczyny udzielić w poszczególnych przypadkach dyspensy od obowiązku zachowania dnia świątecznego lub dnia pokuty.

 1. Uroczystość Wszystkich Świętych

Uwzględniając specyfikę swoich parafii i kierując się obowiązującymi normami sanitarnymi oraz względami bezpieczeństwa epidemicznego, proboszczowie we własnym zakresie rozważą i podejmą decyzję o sprawowaniu lub odwołaniu Mszy św. na cmentarzu w uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada.

W obu przypadkach należy zatroszczyć się o umożliwienie wiernym bezpiecznego udziału w Eucharystii oraz zachęcić do rozłożenia odwiedzin grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

     III Niedziela Wielkanocna 18. IV. 2021

                              Przewóz 2021 r.

 1.    Dziękuję za troskę o Kościół mieszkańców ul. . Kościelna A i Krótka . W tym tygodniu o to proszę mieszkańców ul. Kościelna B i Parkowa. Szczęść Boże w tej trosce.
 2.      W tym tygodniu będziemy wspominać;
 •      23. IV. – piątek – Św. Wojciecha Bp i Męczennika gł Patrona Polski
 •       23. IV. – piątek – Św. Jerzego
 •      25. IV. – niedziela – IV niedziela Wlkp Św. Marka Ewangelisty
 1.      Zapraszam do Aniołka a tam Niedziela i Gość. W Aniołku są flagi.
 2.      W przyszłą niedzielę Dobrego Pasterza będziemy modlić się o powołania.
 3.     Jeszcze odnośnie transmitowanej Mszy Św. przez Internet. Całość zapłaciłem ja. To suma 2400 i co miesiąc 100zł za internet.  Społecznie natomiast pomogli Strażacy w przeciągnięciu przewodu i P Robert i P Stanisław bo przewiercili się przez strop chóru i umocowali przewody.
 4.      W piątek ze względu na uroczystość Św. Wojciecha nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych.
 5.       Dziękuję Tym Którzy w środę w rocznicę Chrztu Polski wywiesili flagi Kościelne.
 6.      Intencje Mszy Św. w tym tygodniu. Proszę sprawdzić.
 7.     Wszystkim, Którzy w najbliższym tygodniu będą obchodzić swoje Urodziny, Imieniny czy różnego rodzaju Jubileusze życzę Błogosławieństwa Bożego.
 8.      Polećmy Bogu jeszcze raz intencje Mszy Św.
 9.      Życzę Wszystkim szczęśliwej niedzieli i niech Jezus czuwa nad nami.