podstrony tytuł

25.03.2023 r. - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Ks. Kot

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W tym dniu w Kościele obchodzony jest Dzień Świętości Życia.

Bardzo serdecznie zapraszam w sobotę 25.03. do kościoła w Przewozie na Mszę Św. o godz. 16.00.

Ks. Bp Tadeusz Lityński i ja również zapraszamy do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Proszę, aby po Mszy Św. tj. 19.03  oraz do przyszłej niedzieli włącznie (26.03) zdecydować się na podjęcie się duchowej adopcji. Księga do której można się wpisać leży na bocznym ołtarzu w kościele w Przewozie.

ks. Jerzy Kot CM - Proboszcz

Trochę historii...

Dzień Świętości Życia został ustanowiony w Kościele w Polsce w 1998 r. w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” ogłoszonej 28 lat temu, 25 marca 1995 roku. Papież napisał w niej m.in., że „Człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia…” (Evangelium Vitae, 84). Dzień Świętości Życia przypada dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem.  Jego celem jest budzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia na każdym jego etapie oraz zwrócenie uwagi na potrzebę szczególnej troski o nie.

Kategoria: